FAQ- Zal ik zwanger blijven als de waarde van het zwangerschapshormoon (HCG) laag is? Wat is een biochemische zwangerschap?

FAQ- Zal ik zwanger blijven als de waarde van het zwangerschapshormoon (HCG) laag is? Wat is een biochemische zwangerschap?

Wanneer de eerste gemeten bloedwaarde van het zwangerschapshormoon HCG laag is, dan kan dit een bron zijn van veel onzekerheid en spanning. Want wat mag je verwachten als je zwangerschapshormoon zo laag is? Zal je zwanger blijven of zal het mis lopen?

Als je arts of fertiliteitscentrum je een lage eerste bloedwaarde van het HCG meedeelt, roept dit ongetwijfeld veel vragen en twijfels op. Vraag hun daarom zeker genoeg informatie die aan jouw vragen en twijfels tegemoetkomt.

Op het moment dat men de waarde van je zwangerschapshormoon mag testen via een bloedtest – bij ongeveer 4 weken zwangerschap (gerekend vanaf het begin van je cyclus) of ongeveer 2 weken na de eisprong/eicelpunctie – kan die waarde nog sterk variëren, gemiddeld van 5 tot 427 IE/l.  Een waarde van 5 IE/l is inderdaad laag, maar alle waarden vanaf 5 worden per definitie wel degelijk als positief beschouwd.

De kans dat men na een lage startwaarde van het zwangerschapshormoon HCG zwanger zal blijven is kleiner, maar niet onbestaande. Je arts of fertiliteitscentrum zal je  bij een lage eerste bepaling van het zwangerschapshormoon waarschijnlijk aanraden om voorzichtig optimistisch te zijn. Want het kan op dat moment nog alle kanten op. Men zal waarschijnlijk vragen om een 2-tal dagen later de bloedtest te herhalen. De waarde van het HCG zou in het begin immers ongeveer na 48 uren moeten verdubbelen. Als men bij opeenvolgende herhalingscontroles vaststelt dat de oorspronkelijk lage waarde van het zwangerschapshormoon toch systematisch mooi verdubbelt, dan is er goede hoop op dat men zal  zwanger blijven. Maar is er geen verdubbeling van die lage waarde, dan spreekt men van een “biochemische zwangerschap”. Op een gewone zwangerschapstest toont een mooi stijgende waarde zich in een merkelijk donker wordend tweede lijntje.

Deze term verwijst naar de “biochemische fase” van de zwangerschap. Dit is de fase waarin men wel zwangerschapshormoon in het bloed kan meten, maar waarin men een zwangerschap nog niet op een echo kan zien. Een “klinische zwangerschap” daarentegen betekent per definitie dat er een zichtbare vruchtzak op een echo is. Nog een stap verder in de goede richting is een klinische zwangerschap, waarbij men ook een hartslag waarneemt.

De term verwijst dus naar een embryo dat met een innesteling is begonnen, maar waarvan de ontwikkeling heel vroeg stopt, nog voor men een zwangerschap op een echo kan vaststellen. Eerst meet men dus wel zwangerschapshormoon in het bloed – heel vaak een lagere waarde dan gemiddeld bij de eerste bloedtest ( “laag” is pakweg tussen de 5 en 50 IE/l tegen de tijd dat je normaal ongesteld zou worden )- die eventueel nog even verder stijgt. Maar na relatief korte tijd daalt de lage waarde van het zwangerschapshormoon terug naar 0. Nogmaals, zo een lage waarde eindigt niet altijd in een zwangerschapsverlies.

Het fenomeen lijkt meer voor te komen bij vruchtbaarheidsbehandelingen, mede omdat men  bij vruchtbaarheidsbehandelingen heel vroeg test  en met behulp van bloedtesten. Bij natuurlijk tot stand gekomen zwangerschappen komt het hoogstwaarschijnlijk even goed veel voor, maar vaak zonder dat men het ooit heeft geweten.

Volg bij een lage waarde van het zwangerschapshormoon goed de richtlijnen en adviezen van je artsen!

 

 

In mijn premium programma begeleid ik gedreven vrouwen die in hun race tegen de biologische klok te maken krijgen met sperma- en/of eiceldonatie.

Elke week houd ik graag ruimte vrij in mijn agenda om 2 oprecht geïnteresseerde dames te spreken in een gratis matchgesprek: waar struggle jij mee?, wat is jouw grote verlangen?, hoe zou ik jou daar bij kunnen helpen?

Spreek ik jou binnenkort?

 

Ja, ik wil graag een gratis matchgesprek.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht: