FAQ- In hoeverre kan ik voor een IVF behandeling met eiceldonatie terecht in België?

FAQ- In hoeverre kan ik voor een IVF behandeling met eiceldonatie terecht in België?

Een IVF behandeling met eiceldonatie is een optie die heel wat wensouders overwegen als het niet (meer) mogelijk is om zwanger te worden met eigen eicellen.

 

In België is IVF via eiceldonatie wettelijk toegelaten. België staat ook bekend om zijn hoogkwalitatieve fertiliteitsbehandelingen, top in de wereld. Je kan voor IVF met eiceldonatie dus in principe  in België terecht.

 

Je kan best wel enkele aandachtspunten meenemen in je afweging:

 

Donorprofiel

 

Bij IVF met eiceldonatie zijn er in België 3 opties:

 

1. IVF met bekende eiceldonatie

Hierbij breng je zelf een bekende eiceldonor aan, bijvoorbeeld uit je familie- of vriendenkring. Het team van de fertiliteitskliniek zal elk voorstel geval per geval beoordelen, via zowel een medische als psychologische screening.

 

2.  IVF met anonieme eiceldonatie

Natuurlijk is het niet  evident om zo maar eventjes zelf een eiceldonor te vinden. Je kan daarom ook voor een kliniekdonor kiezen. Deze is echter altijd anoniem in België. D.w.z. dat jij en je toekomstige kind de identiteit van de donor nooit via de kliniek zullen kunnen achterhalen, niet nu en niet in de toekomst. Het is in België ook de kliniek die de eiceldonor selecteert, niet jij zelf. Hooguit kan je zelf een aantal criteria aangeven.

 

3. IVF met eiceldonatie, via kruisdonatie (wisseldonatie)

Bij deze optie breng je ook zelf een bekende eiceldonor aan, maar je donor zal donoren aan andere wensouder(s). Jij schuift door deze eigen inbreng wel naar boven aan de lijst voor het krijgen van een andere eiceldonor. Op deze manier is er in feite  opnieuw sprake van anonieme eiceldonatie.

 

Belangrijk! Bij IVF met eiceldonatie kan men voor alle duidelijkheid in België dus niét kiezen voor een identificeerbare donor, waarvan het kind de identiteit kan achterhalen vanaf een bepaalde leeftijd. De wetgeving in België voorziet deze mogelijkheid niet. België verschilt op dat punt van bijvoorbeeld Nederland. België blijft nog altijd sterk de kaart trekken van anonieme donor, ondanks de tegenkanting die dit uit diverse hoeken krijgt.

 

Beschikbaarheid van donoren 

 

In België heerst niet bepaald een cultuur waarbij vrouwen in grote getalen eicellen gaan donoren. In andere landen in Europa is dat veel meer het geval dan in België.

Bovendien worden alle potentiële eiceldonoren  grondig gescreend in fertiliteitsklinieken. Terecht natuurlijk.

Het gevolg is dat er voor IVF met eiceldonatie in de meeste fertiliteitsklinieken in België lange wachtlijsten bestaan (behalve in een aantal privépraktijken van fertiliteitsartsen waar  klaarblijkelijk geen wachtlijsten zijn, het is een beetje ontransparant hoe dit kan/ hoe men daar wél aan eiceldonoren of eicellen komt).

 

Leeftijdsgrens

 

De Belgische wet op de medisch begeleide voortplanting legt bepaalde leeftijdsgrenzen op voor fertiliteitsbehandelingen.

De terugplaatsing van een embryo- al dan niet ontstaan via IVF met eiceldonatie- is volgens de wet in België mogelijk tot de dag voor je 48ste verjaardag.

Opgelet: fertiliteitsklinieken kunnen hierover hun eigen beleid voeren en vaak ligt de maximale leeftijd waarop men wil behandelen de facto lager. Informeer je dus goed hierover.

De leeftijdsgrens voor terugbetaling van fertiliteitsbehandelingen ligt trouwens  lager dan de leeftijdsgrens om een fertiliteitsbehandeling te starten: in België is terugbetaling mogelijk tot de dag voor je 43ste verjaardag.

 

 

Omwille van deze punten- ruimere keuzemogelijkheden,  voorkeur voor identificeerbare eiceldonor, voorkeur om zelf een kliniekdonor te kiezen,…- gaan wensouders (ook Belgische) niet zelden naar een ander land voor IVF met eiceldonatie.

In elk land gelden weer andere mogelijkheden vanuit de wetgeving en de praktijk. Ja, het is een beetje een doolhof waarin je op zoek moet gaan…

 

In mijn premium programma begeleid ik gedreven vrouwen die in hun race tegen de biologische klok te maken krijgen met sperma- en/of eiceldonatie.

In dit programma zit ook een luik ‘indien ja, hoe dan’. Hierin help ik je zoeken naar een land en fertiliteitskliniek die matcht met jouw wensen en waarden over IVF met eiceldonatie. Ik zet hierbij mijn netwerk en achtergrondkennis in. Dit bespaart jou heel wat tijd en kopzorgen.

Elke week houd ik graag ruimte vrij in mijn agenda om 2 oprecht geïnteresseerde dames te spreken in een gratis matchgesprek: waar struggle jij mee?, wat is jouw grote verlangen?, hoe zou ik jou daar bij kunnen helpen?

Spreek ik jou binnenkort?

 

Ja, ik wil graag een gratis matchgesprek.

Deel dit bericht: