FAQ- Welke zijn de symptomen van een innesteling? Kan ik een innesteling voelen? Doet een innesteling pijn?

FAQ- Welke zijn de symptomen van een innesteling? Kan ik een innesteling voelen? Doet een innesteling pijn?

Wie zwanger wil worden, probeert vaak  gedreven symptomen te ontdekken die wijzen op de innesteling (implantatie) van een embryo. Maar kunnen we überhaupt wel voelen of en wanneer een innesteling gebeurt? Gaat een innesteling wel gepaard met duidelijke symptomen? Voel je dan echt pijn? Wat als je geen mijn pijn voelt?

Ik geef je graag wat informatie over dit onderwerp. Bespreek je vragen ook met je arts.

  • Wannéér zou je de symptomen van een innesteling kunnen detecteren?

Laat ons om te beginnen even bekijken wanneer de innesteling van een embryo plaatsvindt.

Wanneer een embryo 5 dagen oud is- het wordt dan “blastocyst” genoemd- begint het uit zijn “schil” (de “zona pellucida”) te breken. Men noemt dit proces “hatching”. Als het goed is, begint het embryo zich op dat moment ook in te nestelen. De trophoblast, de cluster buitenste cellen van de blastocyst, begint zich dan aan het endometrium of baarmoederslijmvlies vast te hechten en  in te dringen. Dit is meteen het begin van de vorming van de placenta, die zwangerschapshormoon zal beginnen produceren. Dit zwangerschapshormoon zorgt ervoor dat er in je lichaam meer van het hormoon progesterone geproduceerd wordt. Het begin van een innesteling veroorzaakt met andere woorden meteen  belangrijke hormonale reacties.

De innesteling kan dus in principe starten ongeveer  7 a 8 dagen na de eisprong.  Bij een IUI- behandeling kan de innesteling beginnen  8 a 9 dagen na de inseminatie. Bij een IVF- behandeling start de innesteling als het embryo ongeveer  5 a 6 dagen oud is.  Hier kan nog wel wat speling op zitten, maar bedenk dat je vroeger  alleszins  geen symptomen van een innesteling kan detecteren. Die moeite kan je jezelf dus besparen tijdens ongeveer de eerste week na je eisprong/inseminatie. Heb je tijdens een IVF- behandeling een dag 5 embryo teruggeplaatst gekregen, dan kan de innesteling wel snel volgen.

Gedurende de volgende dagen  zal het embryo zich dieper in het endometrium boren tot dat het veilig vastzit. Ongeveer 5  tot 6 dagen later, tegen het einde van de wachtweken, is de innesteling van het embryo in het endometrium rond. De vorming van de placenta gaat nog wel een tijdje verder.

  • Wat zijn de mogelijke symptomen van een innesteling?

Laat mij beginnen met een misschien ontnuchterende mededeling. De innesteling gebeurt op een dermate klein, cellulair niveau, dat je het eigenlijk niet kan voelen gebeuren. We voelen het embryo niet in de baarmoeder inboren. Hoe graag we dat ook zouden willen. Het is pas later in een eventuele zwangerschap dat we fysieke processen, zoals de baarmoeder en het bekken die uitzetten, echt kunnen voelen.

Is innestelingspijn dan een fabeltje? Ja en nee. De pijn die sommige vrouwen beweren te hebben bij een innesteling zijn meestal lichte, menstruatie- achtige pijntjes (krampjes) die te maken hebben met wat zich ook hormonaal in het lichaam afspeelt op dat moment (zie hoger).

Bedenk dat de ondersteunende hormonale medicatie die je in het geval van vruchtbaarheidsbehandelingen neemt, sowieso zorgt voor verhoogde hormonale waarden en dezelfde lichte pijntjes in de onderbuik of rug kan geven. Als je hormonale medicatie neemt, valt het nauwelijks uit te maken of een innesteling dan wel de medicatie oorzaak zijn van die pijntjes.

Als je lichte buik- of rugpijn voelt in de dagen voor je normaal je menstruatie zou krijgen, kan dat dus één van de symptomen kan zijn van een innesteling, je menstruatie die in aantocht is of misschien wel de medicatie die je neemt. Je kan die pijn dus niet met zekerheid beschouwen als een symptoom van wat dan ook.

Anderzijds hoeft het uitblijven van pijntjes niet te betekenen, dat er geen innesteling is gebeurd. Je hoéft helemaal niks te voelen van dit hele proces.

Het indringen van het embryo in de laag baarmoederslijmvlies kan tenslotte een lichte innestelingsbloeding  veroorzaken, maar het hoéft opnieuw niet te gebeuren. Ook hier is het zo dat het één van de symptomen van een innesteling kan zijn, maar even goed van een hormonale schommeling of je menstruatie die in aantocht is.  Ook dit kan je niet met zekerheid beschouwen als een symptoom van wat dan ook.

Zoeken naar symptomen van een innesteling is dus koffiedik kijken. Behoorlijk frustrerend maar de nuchtere waarheid. Zelfs uren googlen naar ervaringsverhalen over symptomen  bij innesteling gaat je geen stap dichter bij de waarheid brengen. Alleen een zwangerschapstest wanneer de tijd daar rijp voor is, zal aangeven of die felbegeerde innesteling  inderdaad gebeurde.

Vraag eventueel meer uitleg aan je arts.

 

In mijn premium programma begeleid ik gedreven vrouwen die in hun race tegen de biologische klok te maken krijgen met sperma- en/of eiceldonatie.

Elke week houd ik graag ruimte vrij in mijn agenda om 2 oprecht geïnteresseerde dames te spreken in een gratis matchgesprek: waar struggle jij mee?, wat is jouw grote verlangen?, hoe zou ik jou daar bij kunnen helpen?

Spreek ik jou binnenkort?

 

Ja, ik wil graag een gratis matchgesprek.

Deel dit bericht: