FAQ- Wat is het verschil tussen commercieel en altruïstisch draagmoederschap?

FAQ- Wat is het verschil tussen commercieel en altruïstisch draagmoederschap?

Het verschil tussen commercieel en altruïstisch draagmoederschap zit hem  in de vergoeding die de draagmoeder krijgt:

  • Altruïstisch  draagmoederschap is “onbaatzuchtig” draagmoederschap. Het is draagmoederschap dat louter gebeurt vanuit een “solidariteitsoverweging”. Dit belet niet dat er een redelijke vergoeding kan tegenover staan. Maar  het gaat dan enkel over compensatie van de geleden kosten. Het is geen betaling voor de “reproductieve prestaties”.
  • Bij commercieel draagmoederschap is er ook extra betaling bovenop de compensatievergoedingen. Hetzij rechtstreeks aan de draagmoeder, hetzij  via een marktgericht, bemiddelend bedrijf dat wensouders in contact brengt met draagmoeders.

Het verschil tussen altruïstisch en commercieel draagmoederschap valt natuurlijk niet altijd zo zwart-wit te trekken. Wat bijvoorbeeld met giften (al dan niet geldelijk) die de draagmoeder ontvangt van de wensouders, bovenop de compensatievergoeding? Die zijn onderdeel van de grijze zone tussen altruïstisch en commercieel draagmoederschap.

Het belangrijke advies van het Belgische Raadgevend Comité voor bio-ethiek  betreffende “zwangerchap-voor-een-ander”  verwijst  naar het “Brazier-rapport” dat in de UK heeft proberen te bepalen wat een billijke vergoeding voor een draagmoeder kan omvatten. Het zou met name gaan over een vergoeding voor:  “moederschapskledij, gezond voedsel, thuishulp, betaling van doktersrekeningen voor IVF en de daarmee verbonden ovulatie-en zwangerschapstests, medische kosten tijdens de zwangerschap en bij de bevalling, bewezen verplaatsingsonkosten naar de kliniek/het hospitaal, eventuele hospitalisatiekosten, eventuele kosten voor kinderopvang tijdens het bezoek aan de kliniek, honoraria voor het consulteren van raadgevende instanties (advocaten, psychologen, bemiddelingsinstanties), levensverzekerings- en ongevallenverzekeringspremies, geneesmiddelen en vitamines. Als de draagmoeder een werknemer is: compensaties voor de feitelijke inkomstenderving proportioneel gemeten naar totaal netto loon.”

 

In mijn premium programma begeleid ik gedreven vrouwen die in hun race tegen de biologische klok te maken krijgen met sperma- en/of eiceldonatie.

Elke week houd ik graag ruimte vrij in mijn agenda om 2 oprecht geïnteresseerde dames te spreken in een gratis matchgesprek: waar struggle jij mee?, wat is jouw grote verlangen?, hoe zou ik jou daar bij kunnen helpen?

Spreek ik jou binnenkort?

 

Ja, ik wil graag een gratis matchgesprek.

Deel dit bericht: