FAQ- Wanneer mag ik testen na terugplaatsing (transfer) van een embryo bij IVF of na inseminatie?

FAQ- Wanneer mag ik testen na terugplaatsing (transfer) van een embryo bij IVF of na inseminatie?

Na terugplaatsing van een embryo tijdens een IVF-cyclus of na een inseminatie, stijgt al gauw de spanning. En dus zou je enkele dagen na de terugplaatsing of inseminatie al wel thuis willen testen met een urinetest. Vraag is of het verstandig is om al zo snel te testen. Of tot wanneer na terugplaatsing of inseminatie je er beter mee wacht.

Wanneer een embryo 5 dagen oud is- het wordt dan “blastocyst” genoemd- begint het uit zijn “schil” (de “zona pellucida”) te breken. Als het goed is, begint het embryo zich op dat moment ook in te nestelen. Als er een innesteling gebeurt, start ook meteen de vorming van de placenta. De placenta wordt opgebouwd vanuit de trophoblast, de cluster buitenste cellen van de blastocyst.Het is de placenta die het zwangerschapshormoon (HCG) produceert. Naarmate de placenta verder vorm krijgt, stijgt het HCG.  Enkele dagen voor de dag dat je (zonder zwangerschap en/of ondersteunende medicatie) ongesteld zou worden, is er al een bepaalde hoeveelheid HCG in je lichaam aanwezig als gevolg van de innesteling van een embryo. Dit HCG kan gedetecteerd worden door een zwangerschapstest.

Het antwoord op de vraag wanneer je thuis kan testen (met een urinetest) na een terugplaatsing van een embryo of een inseminatie hangt af van volgende aspecten:

  • persoonsgebonden

Het antwoord op de vraag wanneer je mag testen na terugplaatsing van een embryo of inseminatie is in de eerste plaats persoonsgebonden. Want de hoeveelheid HCG die je lichaam aanmaakt kan sterk variëren. De ene vrouw maakt meer zwangerschapshormoon aan dan de andere. Dat is ook de reden waarom gezegd wordt dat het niet de absolute waarde is die belangrijk is, maar wel de verdubbeling van de waarden (in het begin ongeveer om de 2 dagen, nadien duurt de verdubbeling iets langer).

 

  • inseminatie of IVF?
  • in het geval van een IVF-behandeling: terugplaatsing van een dag 2-, 3- of 5-embryo, een vers of ontdooid embryo?

Het antwoord op de vraag wanneer je mag testen na terugplaatsing van een embryo of inseminatie is in de tweede plaats afhankelijk van de fase (dag 2, 3 of 5) en de staat (vers of ontdooid) van het embryo. Het spreekt voor zich dat men na een inseminatie langer zal moeten wachten om te testen dan na een terugplaatsing van een embryo binnen een IVF-behandeling. Het spreekt verder voor zich dat men na terugplaatsing van een dag 3 embryo langer zal moeten wachten met testen dan na terugplaatsing van een dag 5-embryo.  Want pas 5 tot 6 dagen na het ontstaan van het embryo, begint zich mogelijk zwangerschapshormoon in het lichaam te vormen. Naar verluid zouden ontdooide embryo’s er iets langer over doen om in te nestelen dan een vers embryo van diezelfde dag.

Om je een idee te geven, toon ik je de waarden na de terugplaatsing van een dag 3 embryo bij IVF. Het zijn gemiddelden, waarop uiteraard uitzonderingen mogelijk zijn. Zo kan een embryo iets later innestelen dan gewoonlijk en daardoor een lagere waarde opleveren. De innesteling van meerdere embryo’s kan dan weer een extra hoge waarde opleveren. Je ziet dat er alleszins een brede spreiding is (zie ook punt 1: persoongebonden). Heb je een terugplaatsing van dag 5 embryo gehad, trek er dan telkens 2 dagen af (de waarden van bv. dag 9 gelden dan al op dag 7 enz).

dag 9 na terugplaatsing: gemiddeld 48 IE, spreiding 17 – 119 IE

dag 10 na terugplaatsing: gemiddeld 59 IE, spreiding 17 – 147 IE

dag 11 na terugplaatsing: gemiddeld 95 IE, spreiding 17-223 IE

dag 12 na terugplaatsing: gemiddeld 132 IE, spreiding 17-429 IE

dag 13 na terugplaatsing: gemiddeld 292 IE, spreiding 70-758 IE

dag 16 na terugplaatsing: gemiddeld 1061 IE, spreiding 324 IE-4130 IE

  • gebruik medicatie met zwangerschapshormoon  toegediend?

Het antwoord op de vraag wanneer je mag testen na terugplaatsing van een embryo of inseminatie is in de derde plaats afhankelijk van het feit of je al dan niet een medicijn met zwangerschapshormoon  (bv. Pregnyl, Ovitrelle) gebruikt.

Bij een verse IVF-cyclus zal je dit product voor de eicelpunctie inspuiten, volgens de strikt te volgen richtlijnen van je artsen. Ook voorafgaand aan een inseminatie gebeurt dat vaak. In beide gevallen zet je daardoor de laatste fase van de eicelrijping in en trigger je de eisprong. Bij een cyclus met ingevroren embryo’s komt er geen “triggershot” aan te pas.  Uiteraard ook niet als je donoreicellen gebruikt en dus niet zelf een eicelpuncitie ondergaat.

Tijdens de wachtweken injecteer je mogelijks- opnieuw volgens de strikt te volgen instructies van je artsen- een lagere dosis van een dergelijk product  voor extra hormonale ondersteuning.

In beide gevallen moet je bij te vroeg testen rekening houden met  een zwangerschapstest  die nog vals positief kan zijn na toedienen van Pregnyl.   Je kan best 10 tot 12 dagen (ngl. de toegediende dosis Pregnyl) na het “triggershot” wachten vooraleer te testen.

  • gevoeligheid van de zwangerschapstest?

Het antwoord op de vraag wanneer je mag testen na terugplaatsing van een embryo of inseminatie hangt in de vierde plaats af van de gevoeligheid van de urinetest die je gebruikt.

De meeste van die testen zijn in staat om een HCG waarde vanaf 25 IE te detecteren. De extra gevoelige testen kunnen dit al vanaf 10 of 12, 5 IE.  Het zijn de zogenaamde “Early of “Sensi”  of “Ultra-“-testen. De gevoeligheid van de test (m.a.w. de concentratie van zwangerschapshormoon in de urine die de test kan meten) vind je normaal in de bijsluiter. Met de extra gevoelige testen kan je dus iets vroeger testen. Opnieuw, let wel op dat je hierdoor niet in het gebied komt waarin je  zwangerschapstest  nog vals positief kan zijn na het toedienen van Pregnyl.

  • conclusie

Je kan in principe een 5 tot 6 dagen (ngl. de toegediende dosis Pregnyl-  5000 IE, dan wel  10 000 IE- bij het triggershot) na terugplaatsing van een dag 5 embryo al beginnen met testen. Of 7 tot 8 dagen in geval van een dag 3 embryo. Of 10 Tot 11 dagen na inseminatie.

MAAR: Als je tijdens in de wachtweken tussentijds zwangerschapshormoon inspuit als extra hormonale ondersteuning, dan wordt het moeilijk om op een betrouwbare manier vroeg te testen.

MAAR: Wees sowieso altijd op je hoede bij deze vroege testen! Ze kunnen je zowel een vals negatief resultaat (nog te lage HCG-waarde, maar wel zwanger) als een vals positief resultaat (nog restant van toegediende medicatie, maar niet zwanger) opleveren. En soms is de test onduidelijk, want zie je daar nu een vaag streepje of beeld je het jezelf maar in? En nog: maken die urinetestjes je nu rustiger of net meer gespannen?

Een ander mogelijk argument om niet te vroeg te testen is omdat een lage waarde van het zwangerschapshormoon, nog geen garantie is dat de zwangerschap effectief verder ontwikkelt. Behoorlijk wat zwangerschappen worden afgebroken, net in die eerste dagen na de bevruchting. Men spreekt dan van een biochemische zwangerschap. Absoluut geen reden om te doemdenken. Gewoon wat realiteitszin.

Het meeste duidelijkheid en zekerheid heb je alleszins via een bloedtest. Je arts of fertiliteitscentrum plant die meestal in aan het einde van de wachtweken. Bij bijkomende bloedtesten kan men dan bekijken of er om de 2 dagen verdubbeling is van de waarden van het zwangerschapshormoon. Dit geeft duidelijkheid over de evolutie van de zwangerschap.

Stop nooit op eigen houtje met medicatie vooraleer die bloedtest is gebeurd en voor je teruggekoppeld hebt met je medische begeleiders !!! Trek nooit zelf voorbarige conclusies op basis van de urinetestjes die je thuis gebruikt!!!!

Koppel voor meer info terug met je artsen.

 

 

In mijn premium programma begeleid ik gedreven vrouwen die in hun race tegen de biologische klok te maken krijgen met sperma- en/of eiceldonatie.

Elke week houd ik graag ruimte vrij in mijn agenda om 2 oprecht geïnteresseerde dames te spreken in een gratis matchgesprek: waar struggle jij mee?, wat is jouw grote verlangen?, hoe zou ik jou daar bij kunnen helpen?

Spreek ik jou binnenkort?

 

Ja, ik wil graag een gratis matchgesprek.
 

 

Deel dit bericht: