FAQ- Mijn zwangerschapstest is positief. Kan die nog vals positief zijn na het toedienen van Pregnyl? Wanneer is Pregnyl uitgewerkt?

FAQ- Mijn zwangerschapstest is positief. Kan die nog vals positief zijn na het toedienen van Pregnyl? Wanneer is Pregnyl uitgewerkt?

Stel:

Je spuit Pregnyl (of een soortgelijk product, bv. Ovitrelle) ergens halverwege een cyclus met monitoring en ovulatie-inductie, IUI of IVF.

Je gebruikt na het inspuiten van  Pregnyl, tijdens de wachtweken, thuis een zwangerschapstest.

Je zwangerschapstest is positief.

De vraag die zich dan opdringt is: ben je echt zwanger? Of is de zwangerschapstest nog vals positief na Pregnyl ? Of met andere woorden: wanneer is de geïnjecteerde Pregnyl uitgewerkt?

Ik geef hieronder wat uitleg bij dit onderwerp. Bespreek dit zo nodig zeker ook met je artsen.

Het product Pregnyl bevat als werkzame stof HCG (Humaan Chorion Gonadotrofine). Oftewel: zwangerschapshormoon! Je injecteert Pregnyl halverwege de cyclus om de laatste fase van de eicelrijping in te zetten en de eisprong te triggeren. Men spreekt daarom  van het “triggershot”. In een natuurlijke cyclus is het LH, oftewel Luteïniserend Hormoon, die dat doet. Maar zwangerschapshormoon is biochemisch gelijkend en heeft dezelfde eisprong opwekkende werking op het lichaam.

Tijdens de 2de helft van de cyclus, in de wachtwerken, injecteer je misschien- op aanwijzing van je arts of fertiliteitscentrum-  tussentijds extra Pregnyl, als extra hormonale ondersteuning. Dit zet je lichaam aan om meer van het hormoon progesterone te gaan produceren.

Het duurt een tijdje voor het zwangerschapshormoon, dat je via Pregnyl toedient, uit je lichaam is.  Behoed jezelf dus voor te vroege en dus mogelijk vals positieve zwangerschapstesten!

Het is belangrijk je hierbij 2 vragen te stellen :

  1. Hoeveel Pregnyl heb ik ingespoten en wanneer ?
  2. Hoe gevoelig is de zwangerschapstest die ik gebruik ?

1.

Pregnyl is verkrijgbaar als 1500 IE en 5000 IE (IE= internationale eenheden).

In functie van de laatste fase van de eicelrijping en het vrijgeven van de eicel, zal je arts je vragen om  5000 IE (1 dosis poeder vermengd met oplosvloeistof)  of 10 000 IE (2 dosissen poeder, vermengd met oplosvloeistof) te infecteren.

Als je artsen je vragen om in de wachtweken nog extra Pregnyl in te spuiten, dan gaat het wellicht om een dosis van 1500 IE, meestal tot maximum 3 keer.

Je volgt die instructies van je artsen uiteraard nauwkeurig.

De halfwaardetijd van Pregnyl bedraagt 33u. Dit wil zeggen dat de HCG- waarde in je lichaam als gevolg van de injectie(s) telkens na 33 uur gehalveerd is.

Als je 5000 IE Pregnyl injecteert als triggershot, dan duurt het bijgevolg 12 dagen voor het zwangerschapshormoon volledig uit je lichaam is.

Als je 10 000 IE  Pregnyl inspuit als triggershot, dan duurt het bijgevolg ruim 14 dagen vooraleer het zwangerschapshormoon volledig uit je lichaam is.

Als je extra Pregnyl injecteert tijdens de wachtwerken, dan dien je die natuurlijk ook in rekening te brengen.  Het duurt immers 8 dagen vooraleer die ene dosis Pregnyl 1500 IE  helemaal uit je lichaam is.

Noot: Reken je makkelijkheidshalve met een halfwaardetijd van Pregnyl van 1 dag, dan reken je dus eigenlijk iets te optimistisch.

2.

De zwangerschapstesten bevatten stoffen die op HCG reageren. De zwangerschapstesten kunnen natuurlijk geen onderscheid maken tussen enerzijds het HCG dat in je lichaam aanwezig is door het injecteren van een product als Pregnyl of anderzijds het HCG dat in je lichaam aanwezig is omdat een embryo zich heeft ingenesteld.

De meeste zwangerschapstesten zijn in staat om een HCG- waarde vanaf 25 IE te detecteren. De extra gevoelige zwangerschapstesten kunnen dit al vanaf 10 of 12, 5 IE.  Het zijn de zogenaamde “Early of “Sensi” -zwangerschapstesten, die aankondigen dat je al mag testen vanaf 4 of 6 dagen voor de uitgebleven menstruatie of 7 dagen na de bevruchting.

conclusie:

  • Afhankelijk van de gevoeligheid van de zwangerschapstest kan Pregnyl 5000 IE als triggershot tot 10 of 11 dagen na injectie invloed hebben op de test.
  • Afhankelijk van de gevoeligheid van de zwangerschapstest kan Pregnyl 10 000 IE gedurende 12 of 13 dagen na injectie invloed hebben op de test.
  • Afhankelijk van de gevoeligheid van de zwangerschapstest kan Pregnyl 1500 IE  gedurende  6 dagen na injectie invloed hebben op de test. Bij het  injecteren van bijkomende Pregnyl tijdens de wachtweken wordt het dus moeilijk om op een betrouwbare manier een vroege zwangerschapstest te doen.   
  • Bij gebruik van Pregnyl kan je maar beter een minder gevoelige test gebruiken.

 

Bij twijfel, herhaal de test na 2 dagen. Bij een zwangerschap verdubbelt de waarde van het zwangerschaphormoon in het begin immers na ongeveer 48 uren. De kleurintensiteit van het tweede lijntje (het teststreepje)  op je zwangerschapstest varieert naargelang de intensiteit van het HCG in je urine. Bij een stijgend HCG zal het lijntje gradueel donkerder worden.  Als enkel Pregnyl (of soortgelijk product) het lijntje veroorzaakt, zal het lijntje lichter worden i.p.v. donkerder.

Het meeste duidelijkheid en zekerheid heb je alleszins via een bloedtest. Je arts of fertiliteitscentrum plant die meestal in aan het einde van de wachtweken. Bij bijkomende bloedtesten kan men dan bekijken of er om de 2 dagen verdubbeling is van de waarden van het zwangerschapshormoon. Dit geeft duidelijkheid over de evolutie van de zwangerschap.

Stop nooit op eigen houtje met medicatie vooraleer die bloedtest is gebeurd en voor je teruggekoppeld hebt met je medische begeleiders !!! Trek nooit zelf voorbarige conclusies !!!!

Vraag eventueel meer info aan je artsen.

 

 

 

In mijn 3 maanden VIP programma begeleid ik gedreven vrouwen die in hun race tegen de biologische klok te maken krijgen met sperma- en/of eiceldonatie.

Elke week houd ik graag ruimte vrij in mijn agenda om 2 oprecht geïnteresseerde dames te spreken in een gratis matchgesprek: waar struggle jij mee?, wat is jouw grote verlangen?, hoe zou ik jou daar bij kunnen helpen?

Spreek ik jou binnenkort?

 

Ja, ik wil graag een gratis matchgesprek.

 

 

 

Deel dit bericht: