Is draagmoederschap verboden in België?

Is draagmoederschap verboden in België?

Nee, draagmoederschap is niet verboden in België. Draagmoederschap is in België niet gerégeld, waardoor het ook niet verboden is.  Er bestaat over draagmoederschap een juridisch vacuüm: er bestaat geen wet die draagmoederschap expliciet regelt.  Ook de Belgische wet op de medisch begeleide voortplanting van 2007 bevat geen uitdrukkelijke regeling voor draagmoederschap.  Deze juridische leegte zorgt voor veel rechtsonzekerheid.

Het feit dat draagmoederschap op zich niet expliciet verboden is, betekent niet dat de omstandigheden waarin het proces verloopt geen aanleiding kunnen geven tot een strafrechtelijke veroordeling.  Bij commercieel draagmoederschap, waarbij de draagmoeder werd betaald voor de afgifte van het kind, is heeft de correctionele rechtbank bijvoorbeeld al geoordeeld dat er sprake was van de “onmenselijke behandeling van het kind”.  In het strafwetboek wordt commercieel draagmoederschap tot nu toe nog niet létterlijk verboden.

De Belgische wetgever is zich bewust van de noodzaak aan een wet over draagmoederschap. Maar, het is nog niet duidelijk wat er concreet in die wet zal staan. Er zijn al een hele reeks van wetsvoorstellen de revue gepasseerd. Daarbij is het  nooit de bedoeling geweest om draagmoederschap als voortplantingstechniek as such verboden te maken, wel om het  te reguleren. Wel zijn er nogal wat wetsvoorstellen geweest die de commerciële variant van draagmoederschap strafbaar willen maken, door het uitdrukkelijk te verbieden in het strafwetboek.

Bij gebrek aan een wettelijke regeling, bepalen de fertiliteitscentra die in België draagmoederschap begeleiden (slechts een bepaald aantal fertiliteitscentra doen dat trouwens),  zelf de voorwaarden die vervuld moeten zijn (leeftijd, samenstelling van het wenskoppel (hetero/holebi), nationaliteit,  medische indicatie, hoogtechnologisch/laagtechnologisch draagmoederschap….). Commercieel draagmoederschap wordt in de Belgische medische praktijk altijd verboden.  Er gebeurt een strenge screening van de wensouders en de draagouders, waarbij men onder meer probeert vast te stellen of het over altruïstisch, dan wel commercieel draagmoederschap  gaat.

De stap naar draagmoederschap is zonder meer complex. Juridisch, maar natuurlijk ook emotioneel. Mijn individuele begeleidingsprogramma rond moederschapswens biedt je onder meer begeleiding bij het maken van moeilijke keuzes.

Mijn gratis reflectieboek ‘Hoe maak je de beste keuzes bij jouw moederschapswens’ helpt je hierbij ook een eerste stap op weg.

 

draagmoederschap verboden België

 

 

Download hier je gratis reflectieboek.

Deel dit bericht: