Klanten vertellen

Klanten vertellen

Zo oprecht blij en dankbaar ben ik als ik deze verhalen van klanten lees!

Lees hieronder dat een doorbraak  écht mogelijk is!

Staat hier binnenkort ook jouw verhaal van verandering?

kinderwenscoach

 

Ik ben onze nieuwe wens gaan omarmen.

Na veel tegenslagen moeten we afscheid nemen van de droom om een kindje te krijgen dat genetisch van mij is en staan we voor de stap naar eiceldonatie. Het is ook een afscheid van een romantisch beeld.

Doorheen dit coachingprogramma ging ik meer bewust stilstaan bij m’n gevoelens, terwijl ik anders geneigd ben daar snel overheen te stappen en maar door te gaan.

Dit programma samen met mijn partner doorlopen, was ontzettend verhelderend. Het stimuleert je beiden om ook oog te hebben voor de emoties van elkaar.

Ik ben onze nieuwe wens gaan omarmen. Ik zie het nu als een hele mooie kans om toch samen een kindje te krijgen.

Er is nu meer acceptatie dat deze situatie is zoals ze is.

We durven dit nu allebei uitspreken en hebben veel minder het gevoel ons te moeten ‘verantwoorden’ richting de buitenwereld.

Mijn partner en ik zijn op het einde van het programma al concrete stappen gaan zetten. We hebben inmiddels contact met een buitenlands fertiliteitscentrum, dat we weloverwogen kozen op basis van wat we belangrijk vinden, en zijn het voorbereidend traject gestart.

Er is weer hoop en ik leef ernaar toe om naar het buitenland te gaan.

Esther en Sam (*fictieve namen om privacy redenen)

Ik heb kunnen besluiten voor eiceldonatie, door met een zachtere blik naar mezelf en de situatie te kijken.

Ik worstelde met de vraag: ‘Mag ik wel eiceldonatie willen?’ Ik vond dat het (deels) mijn eigen schuld was dat ik niet tijdig bij mijn kinderwens had stilgestaan. 

Los daarvan worstelde ik met ethische en zingevingsvragen: hoe ver moeten we gaan in het oprekken van mogelijkheden?, waar liggen mijn eigen grenzen?, wat met onze leeftijd?, …

Het verschil in verlangen tussen mij en mijn partner speelde ook.

Door dit coachingprogramma te doorlopen, heb ik mijn licht durven laten schijnen op mijn zuivere verlangen, dat bedekt was met angsten en meningen.

Ik kwam ook tot een fundamenteel inzicht over mezelf: ik identificeer me makkelijk met het ‘slachtoffer’, degene die dingen overkomt, die daardoor ‘schuldelozer’ is dan de ‘dader’, die zorgt dat ‘ie krijgt wat ie wil’, die zich ‘schuldig’ durft te maken. Op het moment dat ik het beeld kreeg van eiceldonatie als cadeau, dat ik mezelf mocht geven, zette veel zich in beweging. Als er angsten komen, kan ik terugkeren naar dat beeld en denken: dit mag, ik mag mezelf dit cadeau geven!

Wat ook veel gedaan heeft, was de familieopstelling, met daarin het nieuwe kind en  de donor. Mijn conclusie was daaruit: zolang liefde de leidraad is, is het oké. Daar houd ik me nog steeds aan vast.

Ik heb kunnen besluiten voor eiceldonatie, door ruimte te scheppen en met een zachtere blik naar mezelf en de situatie te kijken. Op momenten dat ik het weer eventjes lastig krijg, kan ik teruggaan naar de inzichten en mijn verlangen voor de geest halen, wat me weer op koers brengt.

Viki hielp me om de realiteit te zien van eiceldonatie: een moedige stap, die continu aandacht en werk zal vragen vooraf aan en na de geboorte van een eventueel kind.

Daniëlle

Intussen ben ik al verhuisd. Voor het eerst wonen we samen.

Ik zat echt in een emotionele crisis, een neerwaartse spiraal, compleet in de knoop met mezelf.

Het dilemma waar ik voor stond, leek onmogelijk: kiezen voor mij partner waar ik van houd maar kinderloos blijven omdat hij die wens niet deelt, of zonder partner voor mijn kinderwens gaan, via de heel onbekende weg met een donor.

In beide gevallen had ik zovéél te verliezen.

Het ganse coachingprogramma deed mij stilstaan bij al mijn gedachten, valse overtuigingen, angsten en twijfels; ze mochten er allemaal zijn.

Maar ik keek ook heel concreet naar het mijn verlangen naar een kind. Dit stuk lukte héél moeilijk, ik duwde het weg omdat het zo pijnlijk was. De visualisatieoefening heeft daar uiteindelijk erg bij geholpen.

Een grote eye- opener voor mij was dat ik meer ben dan enkel ‘wensmama’ en ‘partner’. Ik ben An*! Ik sta zoveel sterker nu ik dat weer helemaal zie!

Intussen ben ik al verhuisd. Ik heb mijn knoop doorgehakt en heb voor mijn partner gekozen. Voor het eerst wonen we samen!

Naar de toekomst toe gaan we pleegzorg onderzoeken.

Ik heb er weer zin in. Ik voel weer positieve energie, nadat ik heel diep ben gegaan.

An (* fictieve naam om privacy redenen)

Ik heb de knoop doorgehakt en een afspraak gemaakt bij het fertiliteitscentrum. 

Ik bleef maar wachten en wachten om mijn kinderwens te vervullen. Als single vroeg ik mij af of ik het wel zou aankunnen, zeker in combinatie met een drukke job met onregelmatige uren. Bovendien heb ik sterk de neiging om alles te rationaliseren en onder controle te krijgen, waardoor ik echt helemaal vast zat.

Doorheen het coachingprogramma leerde ik naar mijn gevoel en mijn verlangen gaan. Het haalde me uit mijn rationele denkcirkel. Iemand die me daarin begeleidde en ook ‘harde’ vragen durfde stellen, dat hielp me enorm.

Mijn neiging om alles te controleren ging ik bewust loslaten. Eerst in kleine dingen, maar ik ga er wel geraken.

Ik durfde in gesprek gaan met mijn ouders over mijn kinderwens en hun ondersteunende rol. Dat was voor mij een grote en cruciale stap.

Op het einde van het coachingprogramma heb ik de knoop doorgehakt en een afspraak gemaakt bij het fertiliteitscentrum om het traject te starten om single mama te worden. Als ik het programma niet zou doorlopen hebben, zou me dat zeker nog niet gelukt zijn.

Dat ik de beslissing nu genomen heb, geeft mij rust en maakt mij blij. Bepaalde stress- gerelateerde fysieke klachten waren plots verdwenen. Ik het zie het zelfs zitten om weer te daten, want de ‘druk’ is er nu af voor mij: mijn date hoeft niet meer de ideale vader van mijn kind te worden want ik ga het alleen doen.

Ik heb met dit coachingprogramma bereikt wat ik wilde en daar ben ik dankbaar om.

 

Lies

Heerlijk, wat een opluchting ook om een manier te leren

om mijn kind te vertellen over zijn ontstaangeschiedenis!

Ik stapte in dit coachingprogramma omdat ik op mijn 45ste eiceldonatie moet overwegen. Ik vind het heel moeilijk om daarover een bewuste keuze te maken; mijn hoofd spat zowat uiteen. Het verlies van mijn eigen DNA vind ik moeilijk.

Dit coachingtraject was voor mij waardevol omwille van…

… de familie-opstelling die we deden, waardoor ik de plek van de eiceldonor ging zien en waaruit ik ging begrijpen waarom ik meer moeite heb om iemand op de partnerplek te zetten.

… het inzicht dat een kind “er ook iets kan van vinden” (een manier van kijken die ik als nog-niet-moeder minder gewoon ben)

… het inzicht dat er een manier bestaat van vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het kind waarbij ik geen geheim hoef te bewaren. Heerlijk, wat een opluchting!

… wat ik leerde over epigenetica en hoe ik toch een bepaalde invloed heb op de genen van mijn kind.

… de handige tools in het inspiratieboek en de goede boekentips

Ik zou iedereen die worstelt met vragen over kinderwens een traject met Viki aanraden. Niets is zo fijn als met een onbevooroordeeld iemand te kunnen werken rond je gevoelens en gedachten. 

De sessies planden we snel en kort achtereen in, belangrijk voor mij omdat ik intensief aan de gang wilde.

 

Femke

Ik moést helemaal niet gaan voor een anonieme donor, ik héb een éigen kéuze!

Ik heb- na een lange en ingewikkelde weg op vlak van mijn kinderwens- definitief beslist om mijn kinderwens alleen te gaan waar maken. Ik dacht dat ik voor een anonieme spermadonor zou gaan, ik was al heel concreet bezig met het voorbereidende proces. Maar eigenlijk kon ik de keuze voor een anonieme spermadonor moeilijk een plaats geven. Om die reden stapte ik aanvankelijk in dit coachingtraject, om dat rouwproces aan te gaan.

Maar tijdens het traject ging ik begrijpen wat de keuze voor anonieme donor precies toch zo fundamenteel moeilijk maakt voor mij.

En ik leerde vooral dat er nog zoveel andere keuzes zijn! Ik moést helemaal niet gaan voor een anonieme donor, ik héb een éigen keuze! Viki toonde mij concrete alternatieve wegen en mijn keuzeproces werd plots opengetrokken. 

En dan, vond ik verrassend snel een bekende donor. Dit voelt goed. Ik hoop dat het geluk nu snel aan onze kant mag staan.

Het was fijn om samen te werken met iemand die heel specifiek en onbevooroordeeld werkt rond dit thema.

Kristien

Het programma deed me doelgericht stappen ondernemen.

 
Ik worstelde met mijn tocht naar het solo moederschap. De tijd tikte genadeloos verder (kaap van de 40 in zicht). Ik zat met vragen over mijn leeftijd, egoïsme van mijn kinderwens, het loslaten van het perfecte plaatje en over de druk die ik heel fel voelde.

 Ik leerde in dit programma om liever en minder kritisch zijn voor mezelf en de zaken los te laten waar ik geen controle over heb. Ik ging beseffen dat elke kinderwens egoïstisch is en dat het niet perfect hoeft te zijn om mooi te zijn.

Het  programma deed me doelgericht stappen ondernemen om pijnpunten aan te pakken. Het kaart eigenlijk alle zaken aan die van belang zijn. Ik vond het heel compleet.

Nu laat ik piekergedachten minder toe. Ik heb meer rust in mijn hoofd gekregen en kan met een andere blik kijken naar mijn kinderwens.

Ik ben trots op mezelf dat ik deze begeleiding zocht toen ik het nodig had.

Femke (fictieve naam om privacy redenen)

Before, I was taking decisions that felt wrong or was taking no decisions. Now that is not the case anymore.

 

After long years of trying and- what felt to me as- failing, I found it very difficult to cope with feelings of guilt. It had also become difficult to communicate with the people around me.

This guidance brought me awereness about the past, the present and the future. I took back the control over the treatment with egg donation. I was able to move forward with this ‘plan B’ and see it as a valuable option, not as a failure.

I started communicating again regarding this topic.

Before, I was taking decisions that felt wrong or was taking no decissions. I felt lost and alone. Now that is not the case anymore.

Marta en John

Het programma bracht mij aanvaarding over het solomoederschap.

Ik begon aan dit programma omdat ik het moeilijk vond om mijn ideaalplaatje- kinderen krijgen met een partner- los te laten. Ik had ook behoefte aan rust en structuur in mijn gedachten.

Doorheen het programma ontdekte ik patronen in mijn familiesysteem die heel verhelderend en bevrijdend werkten: ik begrijp nu beter waarom ik kies om dit alleen te doen.

Ik leerde ook anders kijken naar mezelf. Ik ging beseffen dat ik best vertrouwen mag hebben in mezelf, ook bij deze keuze.

Het programma bracht mij aanvaarding over het solomoederschap. Ik kies niet voor ‘zekerheid’, maar er zijn geen zekerheden, geen waarheden. Het is OK, want ik sta er nu achter. Ik besef nu ook des te meer dat het belangrijk is dat ik er zelf mee in het reine ben, zodat ik geen dingen ga spiegelen op mijn kind.

In de 1-1 sessies voelde ik mij erg begrepen en dat op zich was zo fijn.

Het inspiratieboek tussen de sessies door bevat heel handige en praktische werktools, die met op een positieve manier deden stilstaan bij mezelf en me mee tot een keuze brachten. Ook fijn om via dit boekje te kunnen terugkijken op het proces.

 

Kristine

Ik sta nu 100% achter mijn keuze.

Ik zat vast in piekergedachten over het eventueel solo mama worden. Heel praktisch: het combineren met job en hobbies, financieel, … Ook zat ik met het grote dilemma: wacht ik nog op een partner of niet?

Viki hielp me de werkelijkheid onder ogen zien (ik heb geen tijd meer, ik kan mijn beslissing niet blijven uitstellen), in mezelf kijken, mijn piekergedachten omdraaien in mogelijkheden, mijn verlangens zien en niet alleen mijn angsten.

Het was bij momenten confronterend en emotioneel, maar ik kreeg de nodige tools en duwtjes om uiteindelijk zelf de knoop door te hakken, in een veilige omgeving.

Ik ben blij dat ik dit programma gevolgd heb, want ik ben nu klaar om de stap te zetten en sta nu 100% achter mijn keuze om alleen een kind te krijgen.

Joske

Ik heb de kracht gevonden om de keuzes te maken die goed voelen.

Mijn fertiliteitstraject domineerde mijn leven en mijn relaties. 

Bovendien moest ik de moeilijke keuze nemen om al dan niet over te stappen  naar eiceldonatie.

Ik zag door de bomen het bos niet meer.

Dankzij het programma met Viki heb ik terug rust gevonden, en ontdekte ik weer wat ik belangrijk vind. Ik heb de kracht gevonden om de keuzes te maken die goed voelen.

Ik kan het programma alleen maar aanraden.

Veerle

We werkten met werkvormen die veel meer losmaakten dan gewoon praten.

 

Doorheen dit begeleidingsprogramma kreeg ik inzichten over mezelf, waar ik mij ergens wel van bewust was maar waarvan ik niet besefte dat ze zo’n negatieve impact hadden op mijn kinderwenstraject en mijn functioneren. Ik ben met die inzichten aan de slag gegaan. En met resultaat. 

Viki was een erg goede luisteraar en zorgde er altijd voor dat ik zélf tot bepaalde inzichten kwam. Daardoor drong het veel meer tot me door. We werkten ook met werkvormen, die veel meer losmaakten dan alleen gewoon praten. 

Ik sta nu rustiger in dit traject en ik kan er beter over praten met mijn omgeving.

Inge

Ik kwam tot belangrijke inzichten, over zaken waarvan ik niet besefte dat ze me tegenhielden in dit verhaal.

 

Ik vond het moeilijk om om te gaan met- wat voor mij aanvoelde als- mislukkingen. Ook speelden de reacties uit mijn omgeving mij parten.

Door het programma ben ik gaan inzien dat ik zoveel meer ben dan alleen maar de vrouw die nog geen kind heeft. En dat ik heel veel dingen in mijn leven onnodig uitstelde, in afwachting van een kind.

Ik vertoon nu veel minder uitstelgedrag; ik plan eindelijk weer dingen in mijn leven. Ik ben weer aan mezélf gaan denken. Het lukt mij ook veel beter om om te gaan met de meningen van anderen. Ik ben kritischer naar mezelf gaan kijken en kwam daardoor tot belangrijke inzichten, over zaken waarvan ik niet besefte dat ze me tegenhielden in dit verhaal. Kleine zaken met grote invloed.

Ik laat alles wat het begeleidingsprogramma me bracht niet meer los.

Bianca

Ik heb mezelf, mijn gedachten en mijn verwachtingen veel beter leren kennen.

 

Het begeleidingstraject heeft me mentaal sterker gemaakt. Door de oefeningen die we deden heb ik mezelf, mijn gedachten en mijn verwachtingen veel beter leren kennen. Ik ben het ruimere plaatje ook gaan leren zien: wie ik allemaal ben en welke rollen ik allemaal speel in mijn leven, en hoe ik deel uitmaak van een groter familiesysteem. Dat heeft mij meer veerkracht en aanvaarding gebracht.

Ik ben achteraf blij dat ik de stap naar dit begeleidingsprogramma heb gezet.

Liesbeth

Met iemand gaan werken hierrond leek eerst een grote stap, maar is echt een meerwaarde geweest.

 

Voor ik aan dit programma begon, kon ik mijn emoties rond mijn kinderwens geen moment loslaten en ik liep vast op moeilijke momenten.

Ik ben gaan inzien dat ik vast zat in verkeerde manieren om met die emoties om te gaan. Ik heb ook geleerd dat praten met anderen echt helpt en heb op dat vlak een klik gemaakt.

Ik ben nu beter in staat te relativeren en om op moeilijke momenten met meer moed verder te gaan.

Met iemand gaan werken hierrond leek eerst een grote stap, maar is echt een meerwaarde geweest.

Stephanie

Ik dacht altijd dat ik het wel  zelf zou “oplossen”, tot er moment kwam waarop ik besefte: nu moét er iéts gebeuren.

 

De stap naar “hulp” zetten was moeilijk. Ik had het lastig maar dacht altijd dat ik het wel allemaal zelf zou “oplossen”, tot er een moment kwam waarop ik besefte: nu moét er iéts gebeuren.

Het was uiteindelijk goed om het programma te volgen. Ik kijk nu meer naar mezélf, en niet meer in de eerste plaats naar een ander. Ik ga nu ook bewuster om met mijn negatieve piekergedachten, ik probeer ze vanuit een ander standpunt te bekijken, probeer ze eventueel om te draaien naar een positieve gedachte en dat werkt. Ik ben ook gaan beseffen dat ik mezelf vaak de schuld gaf van dingen die mislopen in mijn leven, dat probeer ik voortaan te voorkomen.

Ik volgde het programma volledig online, via videocalls. Voor mij werkte dat prima. 

Leen

 

  

Voel jij ook dat je “vast” zit, dat je echt nood hebt aan iemand die met je meekijkt?

Laat ons dan vrijblijvend kennismaken! 

Contacteer me gerust voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Elke week houd ik plek vrij in mijn agenda voor 2 van die gesprekken.

Je bent heel welkom, Ik spreek je graag!

 

kinderwenscoach

Vraag hier je gratis kennismakingsgesprek aan.