Kan ik als alleenstaande pleegouder worden?

Kan ik als alleenstaande pleegouder worden?

Je hebt geen partner, je bent alleenstaand, maar wil wel graag voor een kind zorgen. Kan je dan pleegouder worden?

Het Vlaams pleegzorgdecreet sluit niet uit dat  alleenstaanden, éénoudergezinnen dus, pleegouder kunnen worden.

Het decreet zegt algemeen dat het pleeggezin “voldoende draagkracht moet hebben om het pleegkind een stabiel leefklimaat te bieden”.

Tijdens de selectieprocedure zal men in gesprek met jou nagaan in hoeverre je die draagkracht hebt en dat stabiel leefklimaat kan bieden als (alleenstaande) pleegouder.  Ook  bij  het bepalen van jouw pleegouderprofiel (m.a.w. welke vorm van pleegzorg, leeftijdsmarge en problematiek van het pleegkind,… past bij jou) zal men altijd rekening houden met jouw persoonlijke situatie.

Wil jij je weg naar het solomoederschap concreet maken?

 

 

Deel dit bericht: