Welke minimum en maximum leeftijd geldt er om te adopteren?

Welke minimum en maximum leeftijd geldt er om te adopteren?

De vraag welke voorwaarden over minimum leeftijd en maximum leeftijd gelden om te mogen adopteren,  valt niet zo eenvoudig te beantwoorden.  Er spelen een 3-tal elementen mee:

  1. Voorwaarden minimum/ maximum leeftijd om te adopteren vanuit de Belgische wetgeving

De leeftijdsvoorwaarden voor adoptanten (= zij die adopteren) staan in het Burgerlijk Wetboek.

Het Burgerlijk wetboek zegt dat de minimum leeftijd om te adopteren 25 jaar is. Die voorwaarde moet vervuld zijn op het moment dat men het verzoekschrift tot adoptie indient voor de familierechtbank (dit is na dat men de voorbereidingscursus heeft doorlopen). Om te adopteren moet men ook minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind.

Er is wettelijk gezien géén maximumleeftijd voor adoptie opgelegd in ons eigen land. (let wel: zie punt 2 en 3)

Bij binnenlandse adoptie zijn dit de enige leeftijdsvoorwaarden die gelden (zie  wel punt 3).

 

  1. Voorwaarden minimum/ maximum leeftijd om te adopteren opgelegd door de herkomstlanden

Overweegt men interlandelijke adoptie, dan gelden naast de leeftijdsvoorwaarden voor adoptie opgelegd in ons eigen land, ook voorwaarden over minimum / maximum leeftijd vanuit de herkomstlanden. Deze voorwaarden zijn vaak uitgebreider en strenger dan de voorwaarden uit onze eigen wetgeving.

De voorwaarden over leeftijd om te mogen adopteren verschillen zéér sterk van herkomstland tot herkomstland.  Zo  zijn er landen waar:

  • enkel een minimum leeftijd maar geen maximum leeftijd geldt

bijvoorbeeld  Burkina Faso: minimum 25 jaar en 1 partner minimum 30 jaar

  • naast de minimum leeftijd ook een expliciete maximum leeftijd geldt

bijvoorbeeld China: minimumleeftijd van 30 jaar en  maximumleeftijd van 55 jaar

  • de minimumleeftijd en maximumleeftijd mede gelinkt zijn aan de leeftijd van het kind

bijvoorbeeld:  Filipijnen: minimumleeftijd 27 jaar en minstens 16 jaar en maximum 45 jaar ouder dan het adoptiekind, maximum 43 jaar op moment van de matching voor kinderen tussen 0 en 2 jaar

Deze voorwaarden over minimum/ maximum leeftijd om te adopteren zullen mogelijk mee een rol spelen in de keuze van het herkomstland.

3.  Leeftijd van adoptanten als element tijdens de adoptieprocedure

De leeftijd van de adoptanten kan ook aan bod kan komen tijdens het maatschappelijk onderzoek, dat dient als voorbereiding  van de beslissing over het geschiktheidsvonnis.

Ook bij de matching van een kind aan adoptanten door het adoptiebureau of een buitenlandse instantie kan de leeftijd van de adoptanten mogelijk een rol spelen bij het kindvoorstel dat men voorlegt.

Overweeg jij adoptie om moeder te worden? In mijn individuele begeleidingsprogramma rond moederschapswens bied ik je onder meer de nodige keuzebegeleiding.

minimum maximum leeftijd adopteren

 

Download hier je gratis reflectieboek.

 

 

 

Deel dit bericht: