Wat houdt vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg in?

Wat houdt vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg in?

Vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg zijn meer beperkte vormen van opvang, waarbij pleegkinderen in een pleeggezin verblijven tijdens (sommige)weekends of (delen van) vakanties. Om te kunnen spreken over “pleegzorg”, moet het kind wel degelijk “verblijven” in het pleeggezin, ma.w. het kind moet er met enige regelmaat overnachten. Samen activiteiten doen volstaat bijvoorbeeld niet om te kunnen spreken van pleegzorg.

Er zijn verschillende situaties waarin vakantiepleegzorg of weekendzorg een optie is.  Voorbeelden zijn:

  • de ouders hebben (tijdelijk) onvoldoende draagkracht voor een permanent verblijf van het kind, door ondersteuning via weekendpleegzorg en / of vakantiepleegzorg kunnen zij het  kind toch thuis blijven opvoeden
  • een perspectiefbiedend (langdurend) pleeggezin heeft af en toe ademruimte nodig, bijvoorbeeld om exclusieve tijd uit te trekken voor hun biologische (of adoptie-) kinderen
  • na een periode van perspectiefzoekende (kortdurende) pleegzorg blijkt een meer permanent verblijf in het pleeggezin niet meer haalbaar voor het pleeggezin en/of het pleegkind
  • kinderen wonen in een instelling en hebben geen eigen netwerk, via vakantiepleegzorg en / of weekendpleegzorg kunnen zij toch proeven van een gezinsleven

Vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg worden (samen met crisispleegzorg)  meestal gecatologeerd onder  de pleegzorgvorm “ondersteunende pleegzorg”. Bij ondersteunende pleegzorg gaat het om ondersteuning van het gezin of de voorziening waar het pleegkind verblijft. Het pleegkind verblijft bij ondersteunende pleegzorg voor een korte aaneengesloten periode of meerdere korte periodes bij een pleeggezin.

In sommige gevallen kan men vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg ook catologeren onder  “perspectiefbiedende pleegzorg”, met lage frequentie dan. Dit is het geval als het pleegkind gedurende zeer lange tijd en met regelmaat telkens terugkeert naar het zelfde pleeggezin en daar dus zijn/haar “thuisbasis” heeft.

Of vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg gecatologeerd worden onder ondersteunende, dan wel perspectiefbiedende pleegzorg heeft niet zozeer feitelijke, maar wel juridische gevolgen. Bij perspectiefbiedende pleegzorg geldt het burgerrechtelijk statuut voor pleegzorgers, heeft het pleegkind zijn domicilie bij het pleeggezin, ontvangt het pleeggezin de kinderbijslag van het kind, …. Bij ondersteunende pleegzorg is dat niet het geval.

Overweeg jij pleegzorg? In mijn individueel begeleidingsprogramma rond moederschapswens bied ik je onder meer de nodige begeleiding omtrent keuzes die voorliggen.

Mijn gratis reflectieboek ‘Hoe maak je de beste keuzes bij jouw moederschapswens?’ helpt je ook een eerste stap op weg.

 

vakantiepleegzorg weekendpleegzorg

 

Download hier je gratis reflectieboek.

 

 

Deel dit bericht: