Kan een pleegouder een pleegkind na verloop van tijd adopteren?

Kan een pleegouder een pleegkind na verloop van tijd adopteren?

In Vlaanderen is het wettelijk niet voorzien dat een pleegouder een pleegkind kan adopteren na verloop van een bepaalde tijd. Zelfs als het pleegkind al heel lang in het pleeggezin verblijft en er geen contact meer is met de biologische ouders, kunnen de pleegouders het kind in principe niet adopteren.

Het adopteren van een pleegkind kan enkel als:

  • de biologische ouders het pleegkind vrijgeven voor adoptie en dus expliciet hun toestemming geven om het kind te adopteren
  • de biologische ouders overleden zijn

Het adopteren van een pleegkind door een pleegouder gebeurt hier dan ook eerder uitzonderlijk.

Ook in deze uitzonderlijke  gevallen moeten de pleegouders bovendien eerst de juiste procedures volgen om te adopteren. Het gaat dan om de procedure van een “adoptie van een gekend kind.” De wettelijk verplichte voorbereidingsprogramma voor adoptie moet dan even goed doorlopen worden. Bemiddeling door een adoptiedienst is wel niet aan de orde. Er is uiteraard ook geen wachtlijst.

Als pleegouder een pleegkind adopteren is dus allerminst evident in Vlaanderen. Dat daar soms misverstanden over bestaan, is wellicht omdat het  in bepaalde andere landen wél vrij makkelijk kan.

  • In de USA is er al sinds 1997 de Adoption and Safe Families Act. Pleegouders kunnen er een pleegkind adopteren als dat pleegkind van de laatste 22 maanden  15 maanden in het pleeggezin heeft gewoond (“adoption from foster care”). Men gaat er dus uit van een twee sporen beleid: ofwel keert het pleegkind binnen relatief korte termijn terug naar de ouders, ofwel wordt het geadopteerd.
  • In de UK stemde men in 2002 de Adoption and Children Act. Eén van de doelstellingen van die wetgeving is dat pleegkinderen die niet terug naar hun biologische ouders makkelijker kunnen worden geadopteerd door hun pleegouders. Ook in de UK kunnen pleegouders dus vrij snel een pleegkind adopteren (“adoption from care”).

 

Overweeg jij om pleegmoeder te worden in jouw proces rond je moederschapswens? In mijn individuele begeleidingsprogramma rond moederschapswens bied ik onder meer begeleiding bij het maken van moeilijke keuzes.

Mijn gratis reflectieboek ‘Hoe maak je de beste keuzes bij jouw moederschapswens?’ helpt je daarbij ook een eerste stap op weg. Het toont je onder meer wat keuzes maken zo moeilijk maakt.

pleegouder pleegkind adopteren

 

Download hier je gratis reflectieboek.

 

 

 

 

Deel dit bericht: