Hoe lang moet ik wachten vooraleer ik een pleegkind toegewezen krijg?

Hoe lang moet ik wachten vooraleer ik een pleegkind toegewezen krijg?

Na afloop van de duur van een selectieprocedure als pleegouder met gunstige uitkomst, zal je mogelijks nog een tijdje moet wachten vooraleer je ook effectief een pleegkind toegewezen krijgt. Wat maakt dat je soms nog vrij lang moet wachten op een pleegkind, terwijl er zo veel pleegouders te kort zijn? We bekijken het hieronder.

Hoe lang je precies moet wachten vooraleer je een pleegkind toegewezen krijgt, dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Het kan heel snel gaan, het kan ook veel langer duren. De wachttijd hangt vooral af van 2 aspecten:

  • jouw “pleegzorgprofiel”dat uit je screeningsproces is gekomen (met andere woorden welke vorm van pleegzorg, leeftijdsmarge van het kind, problematiek van het kind,…passen bij jou)
  • de “pleegzorgvragen” die op dat moment binnen komen bij de bevoegde diensten

De pleegzorgvragen zullen altijd zo goed mogelijk worden gekoppeld aan de profielen die op dat moment aanwezig zijn in de “pool” van kandidaat – pleegouders. Dit is wat men “matching” noemt: het zoeken van het meest geschikte pleeggezin voor een pleegkind. Het is onvoorspelbaar hoe lang jij zal moeten wachten op de juiste “match” met een pleegkind. Het is de dienst voor pleegzorg (Pleegzorg Vlaanderen) van jouw provincie die zorgt voor de matching, eventueel samen met de biologische ouders en in sommige gevallen samen met de “Intersectorale Toegangspoort” (dit is een onderdeel van het Agentschap Jongerenwelzijn). Matching is nodig om een zo stabiel mogelijke plaatsing in een pleeggezin te bekomen.

Heb je een heel breed profiel, dan zal je mogelijks minder lang moeten wachten vooraleer je een pleegkind toegewezen krijgt.  Heb je een eng profiel, dan kan het wat langer duren vooraleer je in the picture komt voor toewijzing van een pleegkind. Maar laat je hierin niet meeslepen, louter omdat je niet te lang wil wachten op een pleegkind.  Want het is wel degelijk van groot belang dat het pleegkind en je gezin goed bij mekaar passen om een geslaagde pleegzorgsituatie mogelijk te maken. Een breed pleegzorgprofiel is dus niet altijd zo’n goed idee. De dienst voor pleegzorg zal hier mee over waken tijdens het screeningsproces.

Wanneer een pleegkind in aanmerking komt voor jouw gezin, dan legt de dienst voor pleegzorg dit aan je voor.  Als je akkoord gaat, kunnen er nog een aantal bezoekjes volgen van het pleegkind en/of de biologische ouders. Meestal zal het pleegkind eerst nog een aantal keer kort bij je verblijven, vooraleer de eigenlijke verhuis doorgaat.

Op het moment dat het pleegkind aan jou wordt toegewezen, krijg je een “pleegzorgattest”. Dit attest is het bewijs dat je als pleegouder(s) met positief gevolg werd gescreend door de dienst voor pleegzorg en dat pleegkind X aan jou wordt toevertrouwd, volgens pleegzorgvorm Y (kortdurend/langdurig/crisis/ vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg…).

Overweeg jij om pleegmoeder te worden? In mijn individueel begeleidingsprogramma rond moederschapswens bied ik onder meer de nodige keuzebegeleiding.

Mijn gratis reflectieboek “Hoe maak je de beste keuzes bij jouw moederschapswens?” zet je hierbij een eerste stap op weg.

hoe lang duurt het pleegkind toegewezen

 

Vraag hier je gratis kennismakingsgesprek aan.

 

Deel dit bericht: